חשיבותו של תרגום משפטי מקצועי

אחד הנושאים החשובים ביותר בגינם ניתן לפנות אל חברות המספקות שירותי תרגום, הוא נושא תרגום משפטי. תרגום משפטי, יוכל לבוא לכדי שימוש במגזר הפרטי והעסקי כאחד, כאשר חשיבות המקוריות והנאמנות למקור היא עליונה לנוכח רגישותם של המסמכים המתורגמים. במאמר שלפניכם, נלמד מה הם התחומים המובילים אזרחים מהמגזר הפרטי ובעלי עסקים במגזר העסקי, לפנייה אל חברות המספקות שירותי תרגום לקבלת שירותי תרגום משפטי.

תרגום משפטי של תקנוני שימוש

בתי תוכנה רבים, המשיקים תוכנות שונות לשימוש נרחב, משלבים בתהליך התקנת התוכנה תקנון שימוש, אשר עשוי לפטור אותם במקרים בהם נגרם נזק למחשב כתוצאה מהתקנת התוכנה, או בכדי להגן עליהם מפני שכפול והפצה בלתי חוקית של התוכנה. תרגום משפטי, יבוא לידי ביטוי בתחום זה כאשר בית התוכנה יפנה אל חברות התרגום בכדי שאלו יבצעו עבורו תרגום משפטי של קטע הטקסט המופיע בתקנון. ישנה חשיבות רבה לנאמנות מקסימאלית לתוכן המקורי, ורצוי לוודא כי החברה המציעה את השירות של תרגום משפטי בתחום זה, תהיה בקיאה בתחום, מנוסה ומיומנת דיה בכדי לספק שירותי תרגום משפטי אמינים וקבילים, בכדי למנוע אי הבנות או אי תאימויות בין התוכן המתורגם למקור, אשר מלכתחילה, נוסח על ידי עורך דין.

תרגום משפטי של חוזים

נושא נוסף בגינו מרבים תושבים מהמגזר הפרטי ומהמגזר העסקי כאחד לפנות אל שירותיה של חברה המספקת שירות של תרגום משפטי, הוא תרגום משפטי של חוזים. למעשה, הצורך בביצוע תרגום משפטי לחוזים בא לידי ביטוי כאשר אנו מנסחים חוזה באמצעות עורך דין בשפה אחת, ואילו הצד שמנגד, מבקש לחתום על החוזה בשפת האם שלו. במגזר הפרטי, יוכלו להיות אלו חוזי שכירות או חוזים למכירת דירה, או אז נבצע תרגום משפטי לחוזה הדירה או חוזה השכירות ונחתום על ההסכם בשפה העברית, ואילו הצד השני, יחתום על ההסכם המתורגם. גם כאן, ישנה כמובן חשיבות עליונה לביצוע תרגום משפטי נאמן לחלוטין למקור, ואשר ישמש כקביל בבתי המשפט במקרה של סכסוך או מחלוקת.

במגזרים העסקיים, השימוש בשירותי תרגום משפטי לחוזים הוא עתיר נפח. חברות המבקשות לגייס משקיעים וניסחו הסכם בשפה העברית, יוכלו להשתמש בשירותיהן של חברות המספקות שירותי תרגום משפטי לחוזים בכדי להסב את החוזה לשפת המשקיעים. חברות המבקשות למכור חלק ממניותיהן ולנסח פרוטוקול חברה המאפשר זו, יוכלו להסתייע בשירותי תרגום משפטי לצורך כך. חוזי שכר וחוזי עבודה מול עובדים בארץ ובחו”ל הדוברים שפה זרה ומבקשים לחתום על הסכמים בשפתם אשר יהיו מובנים להם, במילים אחרות, המגזר העסקי מהווה צרכן משמעותי ביותר של תרגום משפטי לחוזים, הסכמים ותקנונים מסוגים שונים, כאשר תרגום משפטי איכותי ומקצועי, יוכל לחסוך כספים רבים בפנייה אל עורכי דין אשר ינסחו את החוזה מחדש בשפה הזרה.