מאמרים

עמידה בזמנים בשירותי תרגום

אנו חיים בעולם דינאמי, שועט ובועט שמתקדם בריצה ובקצב מטורפים. גם מקומו של עולם התרגום אינו נפקד ממרוץ העכברים הנ”ל,